ssk randevu alma


25.07.2011 tarihinden itibaren muayene randevuları


Merkezi Hastane Randevu Sistemi


182


numaralı telefon aracılığı ile verilecektir.


Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1966 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Konya Hastanesi adıyla toplam 130 yatak ve günlük ortalama 250 poliklinik hastasına cevap verebilecek kapasitede çalışmaya başlamıştır. Talebin artması ve ihtiyaca cevap verebilmesi adına her geçen gün yatak sayısı artırılmış ve 2002 yılına kadar toplam 2500 poliklinik hasta kapasitesi ve 250 yatakla SSK Konya Bölge Hastanesi olarak çalışmaya devam etmiştir. 2002 yılında SSK hastanelerinin sağlık bakanlığına devri ile hastane, önce Meram Devlet Hastanesi, ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır. Şu anda T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı ile hasta kabulüne devam etmektedir. Poliklinik hasta kapasitesi Günlük 7500’ leri aşan hastane, kendine bağlı çalışmaya devam eden İçeri Çumra ve Yazır Devlet Hastaneleri’ nin de içinde bulunduğu geniş kapsamlı bir çalışma alanına yerleşmiş bulunmaktadır.
İdari kadro bir başhekim, 14 başhekim yardımcısı, bir başhemşire, 4 başhemşire yardımcısı, bir hastane müdürü ve 9 müdür yardımcısından oluşmaktadır. Tüm hastanedeki toplam çalışan sayısı 1123 bakanlık adına kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanlar ve ….. da hizmet alımı şeklinde şirketle sözleşmeli olarak çalışandan oluşmaktadır. Fiziki mekân olarak ise krokide (Şekil 1) de görüldüğü üzere biri biri ile bağlantılı iki ayrı poliklinik ve iki ayrı hastane binasından oluşmaktadır.
Hastanemizde çalışmaya başlayan her çalışana kendi grubu adına belirlenmiş olan oryantasyon programındaki konular aktarılmakta, daha sonraki dönemlerde de çalıştıkları birimlere göre düzenlenmiş olan güncelleme eğitimlerini almaktadırlar. Her yeni başlayan çalışana “Oryantasyon Rehberi” ve ardından da hemşire, ebe ve sağlık memurlarına da “Hemşirelik Uygulamaları Kitapçığı” verilmektedir.

Hasta Kayıt, Danışma Yönlendirme, Güvenlik Birimleri Oryantasyon Programı Konu Başlıkları
Hastanenin fiziki mekânının kroki üzerinden genel tanıtımı
İdari kadronun tanıtımı
Hastanenin genel işleyişinin açıklanması
İdari kurallar (izin, rapaor, sözleşme esasları…)
İletişim
Hasta hakları
Kalite
Organ bağışı ve önemi

Hizmetli Personel ve Temizlik Personeli Oryantasyon Programı Konu Başlığı
Hastanenin fiziki mekânının kroki üzerinden genel tanıtımı
İdari kadronun tanıtımı
Hastanenin genel işleyişinin açıklanması
İdari kurallar (izin, rapaor, sözleşme esasları…)
İletişim
Hasta hakları
Kalite
Organ bağışı ve önemi
Hastanede atıkların ayrıştırılması ve tıbbi atıkların kontrolü
Enfekte iğne batmaları
Hasta taşıma ve hasta sevkinde dikkat edilmesi gereken kurallar
Kan, idrar gibi laboratuar numunelerinin taşınması
Hastane temizlik kuralları ve hastanelerde temizliğin yapılmasındaki esaslar

Mutfak ve Yemekhane Personeli Oryantasyon Programı
Hastanenin fiziki mekânının kroki üzerinden genel tanıtımı
İdari kadronun tanıtımı
Hastanenin genel işleyişinin açıklanması
İdari kurallar (izin, rapaor, sözleşme esasları…)
İletişim
Hasta hakları
Kalite
Organ bağışı ve önemi
El yıkamanın önemi
Hasta diyet yemek porsiyonlarının ayarlanması ve önemi

Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve ATT’ ler İçin Oryantasyon Programı

Hastanenin fiziki mekânının kroki üzerinden genel tanıtımı
İdari kadronun tanıtımı
Hastanenin genel işleyişinin açıklanması
İdari kurallar (izin, rapaor, sözleşme esasları…)
İletişim ve Hasta hakları
Kalite
Organ bağışı ve önemi
Hemşirelik Formlarının Tanıtımı ve Kullanımı
Hastanın Servise Kabulü, Oryante Edilmesi
Vital Bulgularının Alınması
İlaç Uygulamaları
Antibiyotikler
İlaç Saatlerinin ve Dozlarının Ayarlanması
Hastanın Kilo Takibi ve Aldığı Çıkardığı Takibi
Üriner kateter uygulama, takip ve bakımı
Nazogastrik kateter uygulama takip ve bakımı
Enjeksiyon uygulamaları
IV kateter uygulamaları, takip ve bakımı
Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı
Hastanın ameliyat sonrası takip ve bakımı
Hastanın taburculuk eğitimi
Kan Tüplerinin ve Besiyerlerinin Tanıtılması
Kültürlerin alınması
Steril aspirasyon İşlemi, aspiratörün kullanımı ve temizliği
Yatağa bağımlı hasta bakımı
Monitörize hastanın izlemi
Acil arabasının tanıtımı, arabanın takibi ve kontrolü
İnfüzyon pompalarının kullanımı
Pulseoksimetrenin kullanımı
EKG çekilmesi ve cihazın temizliği
Defibrilatörün her zaman hazır bulundurulması ve temiz muhafazası
Kan şekeri takibi ve diyabetik hastanın izlenmesi ve eğitimi
Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
KBY’ li hastanın takibi
Fistülü, periton diyalizi olan hastanın takibi
Kalbin anatomisi, ritimler, temel EKG ve monitörden Hasta takibi
Exitus hazırlığı
Enfeksiyon kontrolünü sağlamak
Hastanelerin genel temizliği
Hangi dezenfektan solüsyon, nerede- hangi malzemeye- ne oranda hangi süre ile kullanılabilir
Hastane enfeksiyonu çeşitleri ve enfeksiyon oluşmasına angel olabilmek için yapılası gereken uygulamalar, alınacak önlemler
El Yıkama
Enfekte iğne batmaları
Anna sütü

Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve ATT’ ler İçin Güncelleme Eğitim Programları

Yoğun Bakım Güncelleme Eğitimleri
Hemşire gözlem kağıtlarının kullanımı
Hasta yatak başlarının ve etajerlerinin düzenlenmesi
Trakeostomi kanülü, ETT’ si olan hastanın steril aspirasyonu
NG kateter uygulama, takip ve bakımı
IV kateterler uygulama takip ve bakımı
Tüm enjeksiyonlar
Acil müdahale basamakları ve acil arabasının hazırlanması, takibi
Ameliyat sonrası yoğun bakımda hasta takibi
Yatağa bağlı hasta takibi
Yoğun bakımlarda enfeksiyonlardan korunma yolları
Kateter ilişkili enfeksiyonlardan korunma yolları
Yoğun bakımlarda dezenfeksiyon
Ventilatörde hasta takibi
Ventilatör ilişkili pnomoni
Foley kateter uygulama, takip ve bakımı
Üriner kateter ilişkili enfeksiyonlardan korunma yolları
Exitus hazırlığı

Dahili Servisler Güncelleme Eğitimleri
Hemşire gözlem kağıtlarının kullanımı
Hastanın servise kabulü
Acil müdahale basamakları ve acil arabasının hazırlanması, takibi
Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
NG sonda uygulaması, takip ve bakımı
Yara bakımı (diyabetik yaralar ve yatak yaraları)
Taburculuk eğitimi
Antibiotük ve diğer tüm ilaçların kullanımı ve ilaç dozlarını uygulama düzeni
İnsülin uygulamaları
DM’ li hastanın takibi ve eğitimi
KBY’ li hastanın takibi ve bakımı
Fistülü ve periton diyaliz kateteri olan hastanın takibi
AÇT
Üriner kateterizasyon , takibi ve bakımı
Sıvı- elektrolit dengesi ve önemi
Exitus hazırlığı

Cerrahi Servisler Güncelleme Eğitimleri
Hemşire gözlem kağıtlarının kullanımı
Hastanın servise kabulü
Ameliyat öncesi hazırlık
Ameliyat sonrası serviste hasta bakımı
Yatağa bağımlı hasta bakımı
Şok ve hastanın takibi
Üriner kateterizasyon , takibi ve bakımı
Exitus hazırlığı
Sıvı- elektrolit dengesi ve önemi
Taburculuk eğitimi
Antibiotik ve diğer ilaçların kullanımı
Ameliyat bölgesinin takibi ve yara bakımı
Steril aspirasyon
Acil müdahale basamakları ve acil arabasının hazırlanması, takibi
Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
NG sonda uygulaması, takip ve bakımı

Acil Servis Güncelleme Eğitimleri
Hemşire gözlem kâğıtlarının kullanımı
Şok ve hastanın takibi
Sıvı- elektrolit dengesi ve önemi
Üriner kateterizasyon , takibi ve bakımı
Exitus hazırlığı
Steril aspirasyon
Acil müdahale basamakları ve acil arabasının hazırlanması, takibi
Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
NG sonda uygulaması, takip ve bakımı
Üriner kateterizasyon , takibi ve bakımı
AÇT

Kadın Doğum Kliniği Güncelleme Eğitimleri
Hemşire gözlem kâğıtlarının kullanımı
Şok ve hastanın takibi
Sıvı- elektrolit dengesi ve önemi
Üriner kateterizasyon , takibi ve bakımı
Exitus hazırlığı
Taburculuk
Steril aspirasyon
Acil müdahale basamakları ve acil arabasının hazırlanması, takibi
Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
NG sonda uygulaması, takip ve bakımı
Üriner kateterizasyon , takibi ve bakımı
AÇT
Ameliyat öncesi bakım
Ameliyat sonrası bakım ve takip
Anne sütü ve önemi
Doğru emzirme ve meme bakımı
Perine bakımı
Aile planlaması ve bebeğin aşı takibi
Anne adayının ve emziren annenin beslenmesi
Bebek bakımı

Pediatri Servisi Güncelleme Eğitimleri
Hemşire gözlem kâğıtlarının kullanımı
Anne sütü ve önemi
Doğru emzirme ve meme bakımı
Perine bakımı
Aile planlaması ve bebeğin aşı takibi
Anne adayının ve emziren annenin beslenmesi
Bebek bakımı
Yeni doğan muayenesi
Steril aspirasyon
Sıvı- elektrolit
NG uygulama , bakım ve takip
Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
IV mai tedavisi
İlaç uygulamaları ve doz hesaplaması
AÇT
Laboratuar numunesi alınması ve gönderilmesi

Sertifikalı Eğitim Programları

Acil bakım hemşireliği sertifika programı
Yoğun bakım hemşireliği sertifika programı

Reklamlar